Algemene Reparatie voorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin GSM reparatie Middelburg als reparateur van consumenten elektronica optreedt.

Artikel 1. Gegevens SMARTPHONE reparatie Middelburg

SMARTPHONE reparatie Middelburg is gevestigd te Korte Delft 1B, Middelburg.

Artikel 2. Klachten of defecten

Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven SMARTPHONE reparatie Middelburg onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Indien het toestel waterschade opgelopen heeft moet dit door de consument vooraf vermeld worden. De consument gaat akkoord met een waterschadebehandeling waarvoor standaard €59 inclusief BTW in rekening word gebracht.

Wij zijn niet verantwoordelijk  voor andere defecten behalve waarvoor het toestel voor reparatie is gebracht ook voor memory- en simkaarten.

Artikel 3. Prijzen

De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van ons onderzoek en montage tijd, tevens zijn de prijzen afhankelijk van de dagwaarde. Deze prijs is opgebouwd uit onderdelen, montage en 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen vallen ook eens hoger dan afgesproken omdat er meerdere onderdelen vervangen moeten worden en er wordt pas contact opgenomen als de kosten hoger uitvallen dan de toestel waarde. Anders wordt de toestel gerepareerd.

Artikel 4. Betalingen op factuur

SMARTPHONE reparatie Middelburg accepteert contant en pin betalingen. Betalen op factuur is mogelijk. Facturering is daarbij alleen mogelijk op 14 dagen. Eventuele betalingen op 30 dagen is mogelijk in overleg en met geldige redenen. Indien een openstaande factuur te laat voldaan wordt, zijn wij genoodzaakt 1,6% rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag.

Artikel 5. Onderzoek

Als bij het onderzoek blijft dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming. Wordt er contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument In vele gevallen hanteren wij € 29,- onderzoekskosten. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Indien het toestel een waterschadebehandeling heeft gehad maar de consument wil geen verdere kosten maken dan wordt er €59 in rekening gebracht voor de waterschadebehandeling.

Artikel 6. Garantie

SMARTPHONE reparatie Middelburg geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Deze garantie heeft de voorwaarde en geldt niet voor alle reparaties zoals bijv. waterschade of accu. Deze garantie geld niet voor bliksem, stoot-, val of waterschade wat nadat de reparatie is aangebracht.  Als bij reparatie handelingen blijkt dat uw toestel voorheen elders is gerepareerd of onderzocht vervalt automatisch de garantie. Tevens is uw reparatie bon uw garantiebewijs. Heeft u deze bon niet meer in uw bezit dan kunnen wij u geen garantie verlenen. Een factuur, offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs. SMARTPHONE reparatie Middelburg is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.

Artikel 7. Verzending van toestellen

SMARTPHONE reparatie Middelburg neemt toegestuurde toestellen aan. Echter vragen wij aan onze consumenten om het pakket met daarin uw toestel aangetekend en verzekerd op te sturen naar ons. SMARTPHONE reparatie Middelburg zal uw toestel ook aangetekend en verzekerd retour zenden. Deze verzendkosten zijn voor de rekening van de consument de verzend kosten zijn voor de aanvrager.

Artikel 8. Fabrieksgarantie

De reparaties die SMARTPHONE reparatie Middelburg  uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung, HTC, LG etc. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 6.

Artikel 9. Niet betaalde/afgehaalde producten

Indien de reparatie voltooid is en de klant is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de consument drie (3) maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na drie (3) maanden niet gedaan heeft, isSMARTPHONE reparatie Middelburg gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen.

Artikel 10. Niet betaalde producten, maar wel afgehaald

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11. Werkwijze

SMARTPHONE reparatie Middelburg werkt met een bonnen systeem. Dit houdt in dat wanneer u als klant uw toestel ingeleverd, u een reparatiebon van de medewerker mee krijgt waarop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaal bewijs van uw toestel. Wanneer u de bon van het ingeleverde toestel bent verloren, moet u via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel van u is. Dit om fraude te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens is uw reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Bewaar deze bon dus goed. Zonder reparatiebon / garantiebewijs kunnen wij géén garantie geven.Wanneer u uw toestel ingeleverd voor reparatie bij een van onze vestigingen, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.